Landbrug

Landbrugs installationer

Uanset om det drejer sig om nybyggeri eller omforandring i eksisterende, stiller vi os til rådighed. Det kan f.eks. dreje sig om renovering af belysning, plantørringsanlæg og hovedtavler. Vi laver også Installationseftersyn og StaldalarmerNyinstallation og omforandring.
Vi kan i samarbejde med vores leverandører udarbejde et koncept for det ønskede projekt.

Markvandings-, fodrings- og ventilationsanlæg

Står du med et behov for fjernbetjening af dine markvandingsanlæg, kan vi også løse dette.

Vi tilbyder at udbygge den eksisterende markvandingsstyring med en fjernbetjeningsenhed, AlarmLight, som sætter dig i stand til at starte og stoppe anlægget uanset hvor du befinder dig, blot du har en mobiltelefon.

Går du med planer om at investere i nyt male/blande-anlæg og/eller fodringssystemer, eller at renovere eksisterende anlæg, stiller vi gerne vores viden til rådighed med hensyn til sammenkobling af dette.

Trænger ventilationsanlægget i dine stalde til en optimering? Vi kan, i samarbejde med førende ventilationsfirmaer, tilbyde at renovere/udvide på eksisterende anlæg. Har du ønske om at opkoble dit nuværende eller fremtidige ventilationsanlæg på alarmanlæg kan vi også klare dette.

Ring til os i dag

Kom i kontakt med os i dag, og lad os tage en snak om eventuelle forespørgelser i måtte have.