Profil

Historien om Barde-El Service

Barde El-service etableret 1. marts 1974 af Bodil og Svend Aage Andreasen. Forretningsadressen var Jens Iversens Vej 4 i Barde, hvor Barde Huset havde værksted og kontorer.

Lager og værksted var et 8m2 lokale som havde været anvendt til tegnestue. Den var 4 meter lang så der kunne lige være et bundt 5/8 plastrør derinde. Kontoret var hjemme på adressen Liljealle 7, Videbæk. Hvor Bodil passede telefon og kontor. Efter 3 måneder blev den første elektriker ansat og inden det 1. år var gået var der også ansat en lærling.

December 1975 flyttede kontor, værksted og privatbolig til Baunsbjergvej 18, Barde hvor lager og værksted var i kælderen.

En travl tid med reparationer og nybyggeri

Der var travlhed med nybyggeri og reparationer, så i en periode fra 1975-1980 var arbejdsstyrken en overgang på 8 svende og 2 lærlinge.

I 1981 flyttede lager, værksted og kontor til adressen Vorgodvej 10, Vorgod-Barde. På det tidspunkt var der 2 svende og 3 lærlinge og krise i byggeriet og landbruget og ingen arbejde.

Årtusind-skiftet ankom

Januar 2001 blev Richard Andreasen medejer af barde El-service med 50% ejerandel. Forretningslokalerne var lejede. 2003 Blev naboejendommen Vorgodvej 10A tilkøbt og lagt sammen med Vorgodvej 10.

Januar 2005 Blev Richard Andreasen ene ejer af Barde El-service. I december 2006 blev Timring El-service opkøbt og lagt ind under Barde El-service. Pr. 1. Januar 2008 blev Barde El-service til Barde El-service ApS.

For tiden er vi 2 svende og 1 lærling. Samt 1 på kontoret og Richard selv.

Ring til os i dag

Kom i kontakt med os i dag, og lad os tage en snak om eventuelle forespørgelser i måtte have.